OV-knooppuntontwikkeling moet niet gericht zijn op ontwikkeling nieuwe kantoren

Nederland heeft een overaanbod aan kantoren. Begin 2013 stond ongeveer 15% van de kantoorvoorraad in Nederland leeg. De verschillen tussen gemeenten zijn enorm. De leegstand in Nederland is hoger dan elders in Europa. Zo behoort Amsterdam met 18% leegstand tot de absolute top van Europese steden met het hoogste leegstandspercentage. Hebben stationsgebieden minder leegstand? En wat voor gevolgen heeft leegstand voor de ontwikkeling van multimodale knooppunten rondom stations?

Auteurs Karst Geurs (Universiteit Twente), Hans Koster (Vrije Universiteit Amsterdam) en Gert de Visser (StedenbaanPlus) gaan in deze DBR-notitie in op de relatie tussen leegstand en OV-knooppuntenbeleid, specifiek in de Zuidelijke Randstad.

Stationsgebieden met een goede autobereikbaarheid blijken uit de literatuur aantrekkelijke kantoorlocaties te zijn. Dit kan onder meer tot uiting komen in een hogere vastgoedwaarde van kantoren bij stations. Toch is de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar rondom stations amper gegroeid. Ook is er deels sprake van knooppuntkannibalisme: de bouw van kantoren op nieuwe OV-knooppunten gaat deels ten koste van bestaande knooppunten. Het knooppuntenbeleid moet dus niet gericht zijn op het toevoegen van nieuwe kantoren bij stations, maar op het terugdringen van de leegstand op goede OV-locaties. Hier ligt een grote opgave volgens de auteurs.

Stationslocaties in de Zuidelijke Randstad doen het qua leegstand niet beter dan andere locaties: leegstand van kantoorlocaties is er niet lager en leegstaande kantoren hebben statistisch gezien ook geen grotere kans om vol te raken. Herprioritering van nieuwbouwlocaties, het saneren van het (over-)aanbod, en het herbestemmen van kantoorlocaties zijn de komende jaren essentiële elementen voor het succes van OV-knooppuntenbeleid in de Zuidelijke Randstad en elders in Nederland, aldus Geurs, Koster en De Visser.

Download hier de volledige notitie Leegstand en OV-Knooppuntontwikkeling (8 pagina's, PDF).

 
DEEL: 

Agenda